VERKTYGET

Besvara frågor kring Principer, Ansvarsområden, Intressenter och Prioriteringar. Få din egen Kärnrapport Hållbarhet (Sustainability Core Report).

SustCoReport

Verktyget är GRATIS.

  • Ingen inloggning
  • Huvudprinciper
  • Huvudområden
  • Intressentbedömning
  • Prioriteringar
  • Rapport i PDF
  • SustPrio

01.

Välj nivå

Verktyget SustCoReport kan användas utan inloggning och baseras på huvudområden, och en intressentanalys.

02.

Besvara frågorna

Cirka 60 frågor baserade på standarder, till exempel ISO 26000, UN Global Compact och UN Sustainable Development Goals, besvaras utan fritext.

03.

Ladda ner rapporten

Rapport genereras i PDF och innehåller värdefulla grafer, en sammanfattning av ert unika bidrag till hållbar utveckling.

04.

Välj nästa steg

Ni kan er organisation och använder resultaten som ni vill. Lycka till med arbetet för hållbar utveckling! SustCoReport erbjuder ett par alternativ på vägen.

Rapportens fyra delar

Rapporten

Rapporten presenterar era svar i de fyra områdena Principer, Ansvarsområden, Intressenter, Prioriteringar. Ni laddar ner er rapport i PDF och väljer själva hur den kan skapa värde i ert arbete för hållbar utveckling. Vi presenterar er data i grafer så att ni enklare kan dra slutsatser.

Rapporten kan ni med fördel använda i er interna och externa kommunikation, t ex som ett första steg i en så kallad Hållbarhetsredovisning. Med er unika SustCoReport i handen kan ni trovärdigt säga att ni börjat identifiera era mest betydande bidrag till hållbar utveckling. Resten är hårt arbete genom policys, rutiner, mål och samarbeten, men det kan ni redan.

Anonymiserad data från er rapport bidrar till att generera SustPrio för att visa att även mindre företag bidrar på ett viktigt sätt till hållbar miljömässig, social, ekonomisk utveckling.

Kort om våra villkor

SustCoReport har utvecklats för att göra det lätt att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Vi tycker det är självklart att man ska få en chans att starta detta arbete anonymt och utan behöva betala något i förskott. Därför är vårt baspaket helt gratis att använda hur mycket man vill för alla små och medelstora företag som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete. För konsulter och övriga som använder vårt verktyg för kommersiella syften så erbjuder vi andra lösningar. Kontakta oss på info@sustcoreport.com. För övriga villkor se våra användarvillkor.