SUSTPRIO

Vad är hållbarhetsprioriterat just nu i verksamheter med färre än 250 anställda?

Användarna av SustCoReport skapar unika rapporter och genom vårt initiativ SustPrio aggregeras anonymiserad data från rapporterna. Vill du bidra med din data till underlaget i SustPrio kan du kontakta oss för att få en kod innan du upprättar din rapport. Vi kommunicerar trender i SustPrio och du som användare erbjuds att synas i kommunikationen.

Prioriterade Principer

Figur 1. Uppskattad betydelse av principerna för verksamheterna jämfört med grad av tillämpning.

Figur 2. Uppskattad betydelse av principerna för verksamheterna jämfört med framtida betydelse för alla sektorer om 10 år.

Prioriterade Ansvarsområden

Figur 3. Uppskattad påverkan från verksamheterna jämfört med intressenters uppskattade syn på påverkan från verksamheterna.


Figur 4. Uppskattad påverkan från verksamheterna och uppskattad framtida påverkan från alla sektorer om 10 år.


Figur 5. Uppskattad påverkan på ansvarsområdena från verksamheterna jämfört med ansvarsområdenas betydelse för verksamheternas mål.

Prioriterade Intressenter

Figur 6: Viktigaste intressenttyperna för verksamheterna idag.

Prioriterade SDGs

FNs Agenda 2030 globala mål för hållbar utveckling: Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 2: Ingen hunger, Mål 3: Hälsa och välbefinnande, Mål 4: God utbildning för alla, Mål 5: Jämställdhet,  Mål 6: Rent vatten och sanitet, Mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 10: Minskad ojämlikhet inom och mellan länder, Mål 11: Hållbara städer och samhällen, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13: Bekämpa klimatförändringen, Mål 14: Hav och marina resurser, Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Figur 7: FNs 17 globala mål för hållbar utveckling (”SDGs”) prioriterade för verksamheternas långsiktiga framgång.


Figur 8: FNs 17 globala mål för hållbar utveckling (”SDGs”) prioriterade för världens långsiktiga framgång, enligt verksamheterna.