PRINCIPER och OMRÅDEN

Principer och områden

Alla företag och organisationer kan maximera sitt bidrag till hållbar utveckling genom att beakta de 7 principerna och agera i de viktigaste av de 7 områdena i ISO 26000, se Figur 1 nedan. För att du som användare av SustCoReport ska få ut så mycket som möjligt av verktyget rekommenderar vi att du läser nedanstående sammanfattning av rekommendationerna kring principer och områden i ISO 26000.

De 7 Principerna

 1. ansvarighet
  att stå till svars för konsekvenserna av sina beslut och aktiviteter inför organisationens styrande organ, rättsliga myndigheter och inför sina intressenter (i allmänhet)
  Comment:

 2. transparens
  öppenhet kring beslut och aktiviteter som har inverkan på samhället, ekonomin och miljön, och viljan att vid en läglig tidpunkt kommunicera dem på ett tydligt, korrekt, ärligt och fullständigt sätt


 3. etiskt uppförande
  uppförande som är förenligt med vedertagna principer om rätt eller gott uppförande i samband med en viss situation, samt är förenligt med internationella upphörandenormer

 4. dd
 5. ddd
 6. ddd
 7. ddd

Här nedan visas de viktigaste illustrationerna från ISO 26000.


De 7 områdena

etide
uppföran
ddd
ddd
ddd

Prioriterade delområden

etide
uppföran
ddd
ddd
ddd