Svårt att starta ert arbete kring hållbarhet?

Använd SustCoReport och få en snabb överblick över ert unika bidrag till hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling. SustCoReport Bas är gratis för alla verksamheter med färre än 250 anställda.

 • Ett bra första steg för alla
 • Fokuserar på kärnan
 • Baserat på standarder
 • Anonymt, effektivt och digitalt
 • Lätt att kommunicera
 • Bidrar till SDGs och SustPrio

SustCoReport i tre perspektiv.

Sustainability:
Ett verktyg för verksamheter som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete på egen hand, lära sig grunderna, och få en överblick över hur det egna bidraget till hållbar utveckling kan maximeras.

Core:
Ett verktyg med fokus på de fyra viktigaste delarna av hållbarhetsarbetet, kärnan: Principer, Huvudområden, Intressenter, Prioriteringar. SustCoReport är inspirerat av internationella standarder som ISO 26000, UN Global Compact, UN Sustainable Development Goals, Global Reporting Initiative.

Report:
Ett digitaliserat verktyg som genererar en rapport med värdefulla grafer. Rapporten är enkel att använda i kommunikation med kunder, medlemmar, medarbetare, och andra intressenter.

Viktiga huvudområden att prioritera inom.

En bra startpunkt.

Hållbarhetsarbete är en resa och det första steget är det viktigaste.

1. Börja hållbarhetsarbetet med vårt verktyg SustCoReport


Till verktyget

2. Fortsätt genom att till exempel egendeklarera.


Läs mer

3. Gå på djupet med till exempel
ISO 26000, UN Global Compact, Global Reporting Initiative


Läs mer

Maximera bidraget till hållbar utveckling (klicka).

Komplicerat?

Världens 100 000 större företag och organisationer arbetar redan med hållbarhet. I Sverige arbetar alla statligt ägda bolag och alla myndigheter med frågan, och det finns till exempel minst 3000 verksamheter som kommunicerar sitt bidrag till hållbar utveckling genom en årlig hållbarhetsredovisning enligt standarderna FN Global Compact eller Global Reporting Initiative.

Tack vare företag och organisationer som frivilligt går före, och de viktiga Globala Målen för hållbar utveckling från Förenta Nationerna (SDGs), har viktiga steg tagits för att nå ett globalt och lokalt framtida tillstånd som är miljömässigt, socialt, och ekonomiskt hållbart. För att nå målen behöver vi skala upp, snabba på, och kompetenshöja bidraget till hållbar utveckling.

Det finns idag bra metoder och verktyg, vi har identifierat minst 100 olika, men få verktyg är tillgängliga för de verksamheter som helt enkelt och anonymt vill komma igång på egen hand – utan stora managementmodeller, extern redovisning och konsulthjälp. Dessutom är det flesta verktyg inte anpassade till de hundratusentals små och medelstora verksamheterna med färre än 250 anställda i Sverige.

Hållbarhetsarbete är komplext men det måste inte vara komplicerat att komma igång, därför tog vi fram SustCoReport.

SustCoReport bidrar till SustPrio.

Små och medelstora företag och organisationer bidrar till hållbar utveckling genom unika prioriteringar. Vi kallar det SustPrio och har skapat en plattform baserat på anonymiserad data från användarna av SustCoReport: vad hållbarhetsprioriterar användarna idag?

 • Prioriterade principer, tillämpning, framtida vikt
 • Prioriterade ansvarsområden, intressenters syn, framtida påverkan
 • Prioriterade ansvarsområden, vikt för strategin
 • Prioriterade intressenter
 • Prioriterade globala mål för hållbar utveckling

Om oss

SustCoReport lanserades 2022 av Davcon och AMAP Sustainability i syfte att hjälpa små och medelstora företag/organisationer ska komma i gång med sitt hållbarhetsarbete på ett snabbt och fokuserat sätt som bidrar till de globala målen för hållbar utveckling. Vi kan hållbarhet, digitalisering och standardisering.

Kontakta oss om du vill samarbeta, t ex främja SustPrio-projektet, använda SustCoReport med dina kunder, utveckla andra digitala lösningar.